تبلیغات
دنیای فوتبال

اسلایدر


سرمربی پیشین پرسپولیس از شاگرد سابق خود شکایت کرد.

 پس از اظهارات محمود شافعی و ضیاء عربشاهی علیه علی پروین و مطرح کردن برخی اتهامات، سرمربی پیشین پرسپولیس برای اولین بار شکایت کرد.

 

پروین از محمود شافعی به مراجع قضایی شکایت کرده و قصد دارد در روزهای آینده هم از ضیاء عربشاهی شکایت کند. این 2 شاگرد سابق پروین اتهاماتی را به او نسبت دادند.